Ważne

Paź 22 2017

Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w działaniach DEPESZA Z POLSKI.

XXVI LO uczestniczy czynnie w tym wydarzeniu. W najbliższym tygodniu odbędą się warsztaty filozoficzne, potem sonda uliczna z udziałem klasy Pana Andrzeja Smolińskiego. Warsztaty dotyczą współczesnego rozumienia wartości przewodnich projektu, bez których nie byłoby niepodległego kraju: wolności, solidarności, poszanowania praw człowieka. Po warsztatach młodzież wyruszy na ulicę, żeby przepytać innych o ich rozumienie, skojarzenia z tymi hasłami. Zapraszamy także chętnych do wzięcia udziału w konkursach fotograficznym i literackim "Prawa człowieka. Wolność. Solidarność" i akcji artystycznej w Forcie Sokolnickiego 19 listopada.

Depesza z Polski

 

Depesza z Polski jest projektem interdyscyplinarnym. Okazją do działań edukacyjno-animacyjnych jest stulecie odzyskania przez Polskę, po długim okresie rozbiorów, niepodległości. Badamy wątki lokalne, regionalne jak i ogólnopolskie. Osnową projektu są trzy, współcześnie rozumiane wartości: wolność, solidarność, poszanowanie praw człowieka. Wokół nich zaplanowaliśmy m.in.: warsztaty designu, konkursy, debatę oksfordzką, grę terenową, otwartą akcję artystyczną, pokój zagadek. Wątkiem historycznym z tego okresu, a jednocześnie bliskim mieszkańcom Wawra, są ciekawe postaci działaczy społecznych. Ich dokonania staną się kanwą i inspiracją dla poszukiwań animacyjnych w ramach projektu. Podsumowaniem działań będzie z jednej strony pokój zagadek związany wydarzeniami prowadzącymi do uzyskania przez Polskę autonomicznej państwowości, z drugiej upamiętnienie rocznicy wysłania oficjalnej depeszy o zaprzestaniu działań wojennych na terenie Polski z 19 listopada 1918 r. i stworzenie z grupą uczestników współczesnej wersji tytułowej depeszy z Polski.

W ramach projektu zapraszamy młodzież i dorosłych do konkursów: literackiego
i fotograficznego
. Ich tematem przewodnim są wartości: prawa człowieka, wolność, solidarność ujęte w słowo lub obraz. Regulaminy konkursów są umieszczone na naszej stronie, zakładka Wawerska Strefa Kultury .

Do napisania nowej Depeszy z Polski zapraszamy młodzież, która pod opieką Janusza Byszewskiego, artysty-animatora w trakcie warsztatów stworzy nowy komunikat płynący do świata. Terminy warsztatów między 6-16 listopada. Akcja wysyłania depeszy z warszawskiej cytadeli 19 listopada. Szczegóły w trakcie ustalania:)

Projekt Depesza z Polski jest dofinansowany ze środków Biura Programu Niepodległa.

Pani Agnieszka Redzisz

Dział Animacji Kultury i Projektów

Wawerskiego Centrum Kultury

 

Współpracujemy z ...

1%

Identyfikator Zespołu Szkół nr 114:

139770 

Test predyspozycji językowych