Najlepszy Absolwent XXVI LO

Najlepszy Absolwent XXVI LO.

 

  • Dwie laureatki w 2007/08 - Joanna i Natalia
  • Była p. wicedyrektor Jadwiga Arcikiewicz w 2008/09 gratuluje Agnieszce
  • Była p. dyr. Lidia Szczytowska w 2009/10 wręcza statuetkę
  • Była p. dyrektor Lidia Szczytowska w 2010/11 wręcza statuetkę
  • Statuetka Najlepszego Absolwenta XXVI LO

Test predyspozycji językowych