Warsztaty teatralne 2017 r.

Lis 02 2017

Teatr jest nie tylko rozrywką na niższym czy wyższym poziomie, ale funkcjonuje też jako swego rodzaju nośnik wiedzy, informacji, kształtowania gustów estetycznych, światopoglądowych, a więc spełnia również niezwykle ważną funkcję formacyjną. Istotny jest kierunek, w jakim owa formacja podąża.

Temida Stankiewicz-Podhorecka

31 października na  lekcjach języka polskiego uczniowie naszego Liceum mieli okazję wziąć udział w warsztatach teatralnych „Wspólne Wyjście”, zorganizowanych przez Teatr Rozmaitości i Wawerskie Centrum Kultury.

Uczestnicy próbowali swoich sił w sztuce improwizacji, tworzenia fabuły i grze aktorskiej. Dzięki takim zajęciom wszyscy mogli lepiej poznać i siebie, swoje możliwości, i niejednokrotnie ukryte talenty kolegów oraz  koleżanek z klasy. 

 Warsztaty mają na celu uwrażliwienie uczniów na sztukę, przygotowanie widza do świadomego i krytycznego odbioru tekstów kultury. Kolejny etap warsztatów już za tydzień, natomiast w piątek 10 listopada widzimy się na spektaklu pt. Uroczystość” w Teatrze Rozmaitości.

Sławomir  Koźlak

Projekt WSPÓLNE WYJŚCIE realizowany jest przez Wawerskie Centrum Kultury, Fundację "Generacja TR Warszawa" w partnerstwie z XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego oraz XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. gen Henryka Jankowskiego "Kuby

Zdjęcia

Współpracujemy z ...

Test predyspozycji językowych