Kompetencje

Kompetencje Zespołu Szkół nr 114:

Organami Zespołu Szkół nr 114 są:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Samorządy Uczniowskie

·XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"

· Gimnazjum Nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks Jana Twardowskiego

4. Rada Rodziców

Kompetencje wyżej wymienionych organów określają:

a)         Statuty Szkoły

·XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"

· Gimnazjum Nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks Jana Twardowskiego

b)            Wewnątrz szkolny system oceniania

·  XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"

· Gimnazjum Nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks Jana Twardowskiego

c)             Regulamin Rady Pedagogicznej

d)             Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 114

e)             Regulaminy Samorządów Uczniowskich Zespołu Szkół nr: 114

· XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"

· Gimnazjum Nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks Jana Twardowskiego

Test predyspozycji językowych