Przedmiot działalności

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności, zgodnie z wpisem do „Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej” jest:

Zespół Szkół nr 114  -  działalność wspomagająca edukację,
Gimnazjum Nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi -  działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa zawodowego na rzecz młodzieży na poziomie szkoły gimnazjalnej.
XXVI Liceum Ogólnokształcące-  działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa zawodowego na rzecz osób dorosłych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Test predyspozycji językowych