HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

Termin

Treść

 1.

6.09.2017

Spotkania klasowe z wychowawcami – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WZO, planem pracy wychowawcy.
Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie Programu wychowawczo - profilaktycznego, omówienie spraw istotnych dla szkoły, omówienie procedur egzaminu maturalnego – kl.3A i 3B LO
omówienie procedur egzaminu gimnazjalnego – kl. 3a – 3e G.

 2.

4.10.2017

Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o uczniach.

 3.

8.11.2017

Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o uczniach.

 4.

6.12.2017

Spotkania klasowe z wychowawcami - poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych ocenach oraz zagrożeniach i ocenach ndp. i ng  zachowania w I semestrze 2017/2018

 5.

10.01.2018

Spotkania klasowe z wychowawcami – podsumowanie pracy po I semestrze 2017/2018

 

 6.

7.03.2018

Konsultacje indywidualne lub spotkania z wychowawcami w klasach

Spotkanie klasowe w kl. III A i III B  – poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach oraz zagrożeniach i ocenach ndp. i ng. zachowania na koniec r. szk. 2017/2018

 7.

9.05.2018

Spotkania klasowe z wychowawcami – poinformowanie rodziców o propozycjach ocen rocznych oraz zagrożeniach ocenami nieodpowiednimi i nagannymi zachowania.

 8.

 6.06.2018

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniu

Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w  roku szkolnym 2017/2018.

 

KALENDARZ ROKU SZK. 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Dzień wolny - uczniowie mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

2 stycznia

Ferie zimowe

15–28 stycznia 2018 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)

18,19,20 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć w klasach III LO

27 kwietnia 2018 r.

Dni wolne - uczniowie mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

30 kwietnia, 2 maja

Egzamin maturalny

4, 7, 8 maja 2018 r.

Dzień wolny - uczniowie mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

1 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

Test predyspozycji językowych