Oddziały dwujęzyczne

Szkoła nasza posiada wieloletnią tradycję prowadzenia klas dwujęzycznych. Uczniowie przyjmowani są do tych klas po przystąpieniu do testu kompetencji językowych (http://www.zs114.edu.pl/rekrutacja-zs/rekrutacja-gimnazjum) i osiągnięciu wymaganej ilości punktów w trakcie procedury rekrutacyjnej.

Lekcje języka angielskiego w klasach dwujęzycznych prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, program nauczania tego przedmiotu rozszerzony jest o dodatkowe godziny poświęcone praktycznej nauce języka, szczególny nacisk jest kładziony na ćwiczenie sprawności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku angielskim.

Klasy składają się maksymalnie z 28 uczniów, są podzielone na grupy językowe i posiadają zwiększoną ilość godzin języka angielskiego  tygodniu do 5 godzin w klasie I i II i aż do 6 godzin w klasie III. Ponadto, wybrane przedmioty (aktualnie: historia i WOS, w planach: biologia i geografia) nauczane są dwujęzycznie (ilość wprowadzanych treści w języku angielskim na danym przedmiocie zawsze jest dostosowana do poziomu klasy i zwiększa się wraz z osiąganiem przez uczniów większej sprawności w posługiwaniu się językiem obcym w kolejnych latach nauki).

Uczniowie po zakończeniu nauki w naszym gimnazjum charakteryzują się wysokim kompetencjami językowymi, praktyczną znajomością języka potwierdzoną przez bardzo wysokie średnie z wyników z egzaminu z języka angielskiego. Od lat plasują się w najwyższej, 9 staminie, daleko ponad średnią Warszawy, województwa mazowieckiego i Polski. Wielu uczniów z tych klas uzyskiwało maksymalny, 100 % wynik egzaminu gimnazjalnego z język angielskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.  Dodatkowo, wśród naszych uczniów mieliśmy finalistów konkursów kuratoryjnych (potocznie zwanych olimpiadą z języka angielskiego), konkursów High Flier, Międzygimnazjalnego Konkursu dla klas dwujęzycznych oraz wielu innych konkursów językowych.

W program nauczania w klasach dwujęzycznych wpisane jest rozwijanie zainteresowań uczniów. Mamy w szkole bogato wyposażoną bibliotekę (kilkaset pozycji w języku angielskim). Współpracujemy też z Biblioteką Obcojęzyczną, gdzie raz w miesiącu uczniowie III klas uczestniczą w zajęciach Reading Group (Czytelnicza Grupa Dyskusyjna w języku angielskim). Zapewniamy młodzieży możliwość kontaktu z żywym językiem poprzez udział w niezwykle atrakcyjnym „Tygodniu Językowym”, tj różnorodnych zajęciach z Native Speakerami, filmem, teatrem i warsztatami w języku angielskim. Regularnie organizujemy warsztaty językowe za granicą, w Wielkiej Brytanii, podczas których uczniowie mieszkając u rodzin angielskich ćwiczą język angielski w praktyce.

Ponadto uczniowie mogą rozwijać różnorodne zainteresowania. Otrzymują w naszej szkole wsparcie i pomoc , chętnie uczestniczą  wielu zajęciach pozalekcyjnych osiągając wspaniałe sukcesy.

Warto być uczniem naszej szkoły!

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

Test predyspozycji językowych