Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

L.p.

Dzień/godzina lekcyjna

Sala

Rodzaj zajęć

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Poziom

1

czwartek

7 lekcja

210

Matematyka w praktyce

Matematyka

Agnieszka Sieniarska

LO

2

czwartek

 9 lekcja

213

Rozwiązywanie zadań maturalnych

Biologia

Adrianna Grąbczewska

LO

3

wtorek

8 lekcja

206

Rozwiązywanie zadań maturalnych

Chemia

p. Joanna Berowska

LO

4

wtorek

9 lekcja

206

Rozwiązywanie zadań konkursowych

Chemia

p. Joanna Berowska

LO

GIM

5

środa

9 lekcja

313

Poznawanie różnorodności biologicznej

Biologia

p. Ewa Kacprzycka

LO  GIM

6

środa

8 lekcja

212

„Palcem po mapie” – ćwiczenie kompetencji geograficznych

Geografia

p. Aneta Zakrzewska

LO  GIM

7

środa

8 lekcja

304

Pogłębianie wiadomości

Matematyka

Informatyka

p. Barbara Sadomska

LO  GIM

8

wtorek

7 lekcja

210

Rozwiązywanie zadań tekstowych

Matematyka

p. Ewa Kurzawska

GIM

9

wtorek

8 lekcja

306

Ćwiczenie umiejętności przekształcania wzorów i ich zastosowanie w praktyce

Matematyka

Fizyka

p. Michał Szczepański

GIM

10

środa

0 lekcja

211

Ćwiczenie kompetencji czytelniczych

J. polski

p. Agata Gładykowska

GIM

11

czwartek

8 lekcja

312

Utrwalanie faktów historycznych i dat wydarzeń

Historia

p. Marzena Kraska

GIM

12

wtorek

8 lekcja

Sala lustrzana

Zespół muzyczny

 

p. Anna Majewska

LO

GIM

13

środa

8 lekcja

310

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

J. polski

p. Anna Rzepko

GIM

14

poniedziałek

10 lekcja

213

Ach ta gramatyka! – omawianie zagadnień gramatycznych z j. angielskiego

 

J. angielski

 

p. Iwona Jaworowska

LO

GIM

15

środa

8 lekcja

205

Rozwijanie umiejętności językowych z j. angielskiego (słuchanie, czytanie, środki językowe)

 

J. angielski

Małgorzata Kołak

LO

GIM

16

poniedziałek

7 lekcja

311

Kształcenie sprawności wypowiadania się w j. angielskim na poziomie matury rozszerzonej

 

J. angielski

p. Aneta Kwaśniewska

LO

17

piątek

7 lekcja

219

Kształtowanie umiejętności mówienia w j. angielskim

 

J. angielski

p. Osiak-Sarzyńska

GIM

18

poniedziałek

7 lekcja

309

Rozwijanie sprawności językowych

 

J. angielski

p. Katarzyna Szachowicz-Wróbel

LO

GIM

19

piątek

6 lekcja

205

Ćwiczenie sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie)

J. niemiecki

Lidia Głębowska

LO

GIM

20

 

 

 

 

 

 

 

JOLANTA KULCENTY

Wspomaganie klasa II c

Rewalidacja klasa II c

Informatyka klasa 2b, 2c, 2d

Lek.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7.30 – 8.00

 

Rewalidacja indywidualna

 

 

 

1

8.00 – 8.45

 

 

 

 

 

2

8.55 – 9.40

 

Rewalidacja indywidualna

Rewalidacja

grupowa

 

 

3

9.50 – 10.35

 

 

Rewalidacja indywidualna

 

Rewalidacja indywidualna

4

10.45 – 11.30

 

 

 

 

 

5

11.45 – 12.30

 

 

 

 

 

6

12.45 – 13.30

 

 

 

 

 

7

13.40 – 14.25

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15.20

 

 

 

 

 

 

KATARZYNA KOSTRZEWSKA – WAWER KL 3d

Pedagog wspomagający

Lek.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7.30 – 8.00

 

 

 

 

 

1

8.00 – 8.45

 

 

 

 

 

2

8.55 – 9.40

 

 

 

 

 

3

9.50 – 10.35

 

 

 

Rewalidacja grupowa

 

4

10.45 – 11.30

 

 

 

 

 

5

11.45 – 12.30

 

 

 

 

 

6

12.45 – 13.30

 

 

 

 

 

7

13.40 – 14.25

 

Rewalidacja

grupowa

Rewalidacja grupowa

 

 

8

14.35 – 15.20

Tutoring

 

Tutoring

Rewalidacja indywidualna

 

9

15.30 – 16.15

Rewalidacja indywidualna

 

 

 

Rewalidacja grupowa

 

 

DOROTA DZIKOWSKA kl. IB

Pedagog wspomagający

Lek.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7.30 – 8.00

 

 

 

 

 

1

8.00 – 8.45

 

 

 

Rewalidacja grupowa

 

2

8.55 – 9.40

 

 

 

 

 

3

9.50 – 10.35

 

 

 

 

 

4

10.45 – 11.30

 

 

 

 

 

5

11.45 – 12.30

 

 

 

Rewalidacja grupowa

 

6

12.45 – 13.30

 

 

 

 

 

7

13.40 – 14.25

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15.20

 

 

 

 

 

 

EMILIA DOBROWOLSKA kl. IId

Pedagog wspomagający

Lek.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7.30 – 8.00

 

 

 

 

 

1

8.00 – 8.45

Rewalidacja grupowa

 

 

 

Rewalidacja indywidualna

(30 min)

2

8.55 – 9.40

 

Rewalidacja indywidualna

(30 min)

 

 

 

3

9.50 – 10.35

 

 

 

 

 

4

10.45 – 11.30

 

 

 

 

 

5

11.45 – 12.30

 

 

 

 

 

6

12.45 – 13.30

 

Rewalidacja indywidualna

(30 min)

 

 

 

7

13.40 – 14.25

 

Rewalidacja grupowa

 

Rewalidacja indywidualna

1(30 min)

Kształtowanie umiejętności społeczno - emocjonalnych, edukacyjnych

8

14.35 – 15.20

Rewalidacja indywidualna

(30 min)

 

 

 

 

 

JOANNA TUL kl. IIIA

Pedagog wspomagający

 

Lek.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7.30 – 8.00

 

 

 

 

 

1

8.00 – 8.45

Socjoterapia Gim.

 

Rewalidacja 3A 1/2

 

 

2

8.55 – 9.40

 

 

 

 

 

3

9.50 – 10.35

 

 

 

 

 

4

10.45 – 11.30

 

 

 

 

 

5

11.45 – 12.30

 

Rewalidacja 3A

 

 

 

6

12.45 – 13.30

Reawlidacja 3A

 

 

 

 

7

13.40 – 14.25

 

 

Rewalidacja 3A 1/2

Socjoterapia LO

Socjoterapia Gim

8

14.35 – 15.20

Socjoterapia LO

 

 

 

 

Test predyspozycji językowych