Rada Rodziców

Informacje Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Gaweł Podwysocki;

Marek Samson

Numer konta Rady Rodziców: 04-1090-1753-0000-0001-0431-9253

Składka na rzecz Rady Rodziców: 150 zł

Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko w Zespole Szkół nr 114, płacą tylko jedną składkę. 

Składki można wpłacać

  • u skarbnika klasowego,
  • w Sekretariacie Gimnazjum
  • lub poprzez wpłaty na konto Rady Rodziców z notką w tytule "składka na rzecz Rady Rodziców za rok ..."

Test predyspozycji językowych