Informacje Rady Rodziców

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do udziału w pracach Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 114

Potrzebujemy rodziców zaangażowanych w życie szkoły własnych dzieci!

Szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko wspólnie, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. Rodzice mają realny wpływ na program wychowawczy szkoły (art. 54 ustawy o systemie oświaty), mogą też pomóc w zapewnieniu młodzieży edukacji na miarę wyzwań XXI wieku.

Nasze plany na rok szkolny 2014/2015:

- wspieranie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych: konkursów, wypraw edukacyjnych, projektów uczniowskich;
- kontynuowanie Turnieju Aktywności Klasowych we współpracy z Samorządem Uczniowskim i wspólnych działań rodziców, nauczycieli, uczniów
- solidarne wspieranie słabszych poprzez dofinansowania wycieczek, zajęć na basenie, obiadów, etc.;
- fundowanie nagród dla najlepszych i najbardziej aktywnych uczniów;

Dołącz do nas!

 

Rada Rodziców
tel kontaktowy: 508 33 77 60; http://www.zs114.edu.pl/rada-rodzicow

Test predyspozycji językowych