Projekt OECD PISA-video 2010

Cze 14 2012

Projekt OECD PISA-video

7 grudnia 2010 r. zostały opublikowane wyniki międzynarodowego badania PISA, w którym mierzone są umiejętności 15-latków w zakresie czytania  (rozumienie i refleksyjne przetwarzanie tekstów, w tym kultury), matematyki oraz nauk przyrodniczych.

Badanie jest realizowane w cyklu 3-letnim, począwszy od 2000 roku. Metodologia badania pozwala na porównywanie wyników z każdej dziedziny w czasie. W każdym cyklu jedna umiejętność jest traktowana jako wiodąca: w 2000 r. było to czytanie, w 2003 r. matematyka, w 2006 r. -  nauki przyrodnicze.

Wyniki badania z roku 2009 r. pozwolą na pogłębioną analizę zmian, jakie zaszły w latach 2000-2009 w zakresie umiejętności czytania.

W 2006 r. Gimnazjum Nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Ks. Jana Twardowskiego zostało wybrane, drogą losową, do przeprowadzenia testu PISA 2006. Wyniki naszych uczniów były bardzo dobre. W dziedzinie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych Polska została zaliczona do nielicznego grona krajów na świecie, w których w ostatniej dekadzie wyraźnie poprawił się poziom wiedzy i umiejętności młodzieży kończącej obowiązkową edukację w szkole.

We wszystkich dziedzinach badań PISA Polska zajmuje obecnie miejsce w pierwszej jedenastce (5 miejsce w czytaniu, 7 miejsce w naukach przyrodniczych, 11 miejsce w matematyce). Spośród polskich gimnazjów biorących udział w badaniach PISA 2006 Gimnazjum Nr 103 zostało wytypowane do zrealizowania projektu OECD PISA-video jako jedyne w Polsce. Realizatorami filmu była grupa operatorów amerykańskiej PEARSON FOUNDATION.

Serdecznie gratuluję nauczycielom i uczniom naszego Gimnazjum wyników w badaniu i udziału w PISA-video.

Opracowała Magdalena Sitnicka, Dyrektor Gimnazjum Nr 103

OECD - PISA

 

Na zdjęciu: grupa operatorów amerykańskiej PEARSON FOUNDATION

Test predyspozycji językowych